Genel Bilgi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

İletişim bilimleri anabilim dalı,

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı on yılı aşkın süredir, eğitim ve öğretim hayatına yer vermektedir. Bu program, yüksek lisans öğrencilerine iletişim biliminin yanı sıra, iletişim alanı ile ilgili farklı disiplinlere dayanan geniş bir bakış açısı kazandırmak; öğrencilerin bilimsel araştırma yapmaları, bilgiye erişmeleri, bilgiyi değerlendirmeleri ve yorumlama yeteneği kazanmasını amaçlamaktadır. 

Türkçe